Obeståndsrätt

Om du inte vill få problem när du ska låna pengar, skaffa mobilabonnemang eller när du ska hyra en bostad är det viktigt att inte ha en betalningsanmärkning. Det är kreditupplysningsföretagen som har information om företag och privatpersoner. En betalningsanmärkning är en anteckning i kreditupplysningsregister att en person eller ett företag inte har betalat en skuld i tid.

Det är alltså inte kronofogden som utfärdar betalningsanmärkningar i motsats till vad folk i allmänhet kan tro.

 

Vad händer när du inte betalar dina räkningar?

Om du inte betalat din räkning innan förfallodatum så är det första du får en påminnelse, då det tillkommer en påminnelseavgift. Det är inte alltid det kommer en påminnelse, därför är det bra att hålla koll på när räkningarna ska vara betalda. Om inte påminnelsen blir betald skickas din skuld vidare till ett inkassoföretag. Inkassoföretaget tar över skulden som från det företag som du är skyldig pengar. Om du i detta steg inte betalar tillbaka skulden så kan skulden skickas vidare till kronofogden. De skickar då ett brev till dig med ett betalningsföreläggande som du ska läsa igenom och skicka tillbaka det delgivningskvitto som skickas med. Kvittot är en bekräftelse att du har tagit emot betalningsföreläggandet. Om du inte bestrider kravet eller betalar av skulden så fattar kronofogden ett beslut, ett så kallat utslag.

Ett utslag registreras hos kreditupplysningsföretagen som en betalningsanmärkning.

Fordringsägaren kan efter detta kräva en utmätning. Kronofogden mäter om det det finns tillgångar som du har som kan användas som betalning för skulden.

 

Så för att undvika en betalningsanmärkning så det viktigt att du betalar dina räkningar i tid.

Obeståndsrätt handlar om gäldenärer och borgenärer. Gäldenärer är den part som är skyldig pengar eller egendom och borgenärer är den part som har en fordran mot någon annan.

Genom konkurs så tar samtliga borgenärer tvångsvis anspråk på gäldenärens samlade tillgångar för betalning av sina fordringar.

Om det finns flera borgenären och gäldenären har dåligt med pengar så  kan det bli en kapplöpning om gäldenärens pengar. Därför finns det konkurslagen som reglerar detta för att se till att alla borgenärer behandlas lika.