Hur man reklamerar

Att reklamera innebär att du kontaktar säljaren och berättar att du inte är nöjd med varan eller tjänsten för att på så sätt bli ersatt i någon form. De sätt som säljaren kan ersätta är genom att reparera varan, få en ny felfri vara, få avdrag på priset, häva köpet, hålla inne betalningen och vissa fall betala skadestånd. Men kom ihåg att för att du ska kunna reklamera varan eller tjänsten  ska felet vara ursprungligt, det vill säga att felet ska ha varit där innan du köpte varan. Så om du exempelvis har köpt ett par skor och dem går sönder så kan du inte reklamera ifall det berodde på eget slitage.

Bildresultat för complaint

Men hur ska du då göra ifall du vill reklamera en produkt eller tjänst? Det är precis vad vi tänkte gå igenom nu.

Steg 1: Leta fram kvittot.

Du måste veta när och var köpet gjordes så det bästa är förstås om du har kvittot. Om du inte har det så kan det gå bra med ett kontoutdrag.

Steg 2: Planera hur du bäst kan beskriva felet.

Beskriv utförligt vad som är felet. Om du bor nära butiken så kan du exempelvis åka dit och visa vad som är fel. Annars så kan du ta en bild på det som är fel och skicka till försäljaren.

Steg 3: Bestäm dig för hur du vill att felet ska åtgärdas.

Vad vill du att säljaren ska göra? Ge förslag på hur försäljaren kan lösa felet.

Steg 4: Läs på om dina rättigheter som konsument.

Detta steg är valfritt men det kan vara lättare att argumentera för din ståndpunkt ifall du känner till dina rättigheter som konsument. Här kan du kolla din rättigheter http://www.hallakonsument.se/klaga-angra-eller-anmala/dina-rattigheter-som-konsument/

Steg 5: Kontakta säljaren.

Kontakta försäljaren 0ch berätta vad du är missnöjd med och vad du vill ha för lösning. Det bästa är att reklamera skriftligen, exempelvis genom e-post. Om du skickar e-post så kan du ställa in att du vill ha leveranskvitto. På så sätt vet du att ditt e-mail har kommit fram. Andra alternativ kan vara att skicka ett fysiskt brev eller ringa försäljaren.

Källor: https://www.hallakonsument.se/klaga-angra-eller-anmala/dina-rattigheter-som-konsument/reklamera-nar-du-inte-ar-nojd/, http://www.konsumentverket.se/for-foretag/konsumentratt-for-foretagare/fel-pa-varan-som-kunden-kopt/