Att leva tillsammans

-kort om att vara sambo

Vad menas med sambo?

Att vara sambo innebär att två personer bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Man räknas alltså inte som sambor om man t.e.x bor med en vän eller ett syskon. Många är sambor innan man bestämmer sig för att gifta sig men det är också vanligt att man förblir sambos livet ut. Som sambor har man inte samma rättsliga skydd som när man är gifta, och de största skillnaderna är:

-Sambor inte ärver varandra (om inget testamente skrivits)

-sambor är inte underhållsskyldiga mot varandra

-sambor är inte förmånstagare till varandras livförsäkring

Sambolagen och om samboförhållandet upphör

Som sambo omfattas man av sambolagen. Sambolagen tillämpas oftast när ett samboförhållande tar slut och gäller endast för bostad och bohag som skaffats för gemensamt bruk.

Om samboförhållandet upphör så delas samboegendomen lika, oavsett hur mycket var och en betalat. Till samboegendomen räknas, som redan nämnts, endast bostad och bohag som köpts för gemensamt bruk. Med bohag menas möbler, köksgeråd och andra lösa föremål i hemmet. Så om ena sambon köpt en bostad eller möbler sedan tidigare och det då inte var köpt för gemensamt bruk, ingår det alltså inte i delningen.

Andra saker, som inte är varken bostad eller bohag, till exempel bilar, fritidshus, båtar, cyklar och fritidsartiklar, omfattas alltså inte av lagen och tillfaller helt enkelt den som står som ägare. Det är därför viktigt att båda står skrivna som ägare på tex bilen om man vill att värdet på den ska delas vid en separation.

Samboavtal

Sambolagen finns till för att skydda den svagare parten vid en separation. Dock kan det finnas situationer då det känns orättvist att dela lika på samboegendomen, t.e.x om ena sambon har betalt hela bostaden själv. I liknande fall kan det vara nödvändigt att teckna ett så kallat samboavtal. Ett samboavtal kan tecknas om man inte vill att en eventuell bodelning ska ske enligt sambolagen. I ett samboavtal kan ni alltså själv bestämma hur bodelningen ska ske och vem som ska få behålla vad. Det kan vara smart att teckna ett sånt här avtal just för att slippa onödiga tvister eller orättvisor vid en separation.

Du hittar sambolagen här!

 

källor: https://lagen.nu/2003:376 , http://www.hallakonsument.se/pengar-och-ekonomi/livssituationer/flytta-hemifran/hitta-boende/