Starta företag

Att starta ett företag i ung ålder eller medan man fortfarande studerar kanske inte är det optimala men det är fullt möjligt.

Innan du startar ett företag så måste du tänka på en del saker.

 

Idé: Innan du startar ett företag så måste du komma på en idé. Du måste veta vad du ska sälja.

Är det en tjänst eller en produkt?

Är det något helt nytt eller någonting som redan existerar?

Är det möjligt för dig att konkurrera med andra liknande produkter eller tjänster?

Med andra ord är det någonting som är speciellt med din tjänst/produkt?

M.a.o har du någon Unique Selling Point?

Och till sist måste du också tänka på om det finns en efterfrågan. Fråga runt på skolan eller arbetsplatsen om din produkt eller tjänst är någonting som de skulle vara intresserad av att köpa.

 

Startkapital: För att kunna starta måste du ha ett startkapital. Startkapitalet kan vara sparade pengar eller tillgångar som du redan har eller så måste du få någon att investera i din idé. Det krävs ganska mycket pengar för att starta ett företag, fråga därför runt och försök hitta en riskkapitalist (annan entrepenör) som är villig att investera pengar i ditt företag.

 

Affärsplan: En bra början inför starten av företaget är att skriva en affärsplan. En affärsplan är bra att ha inför att du ska söka kapital, då de flesta investerare vill se en affärsplan.

Du ska i din affärsplan skriva vad hur och varför du ska starta. Du ska i din affärsplan utveckla din idé och skriva ned den. I din affärsplan så måste du också göra en marknadsplan, vilket är en viktig del där du ska identifiera dina kunder och hur du ska nå dem. Du måste också identifiera vilka dina konkurrenter är och hur du ska hantera konkurrensen.

 

Bolagsform: Det finns flera olika bolagsformer att välja på. Men det enklaste och mest riskfria är att starta är aktiebolag. När du startar ett aktiebolag så krävs minst 50 000 kr i startkapital. När du startar ett aktiebolag så riskerar du att förlora det insatta kapitalet om bolaget går i konkurs.

När du har valt bolagsform så måste du registrera företaget hos bolagsverket. Före registrering av ett aktiebolag så måste du skriftligt besluta om starten av företaget i stiftelseurkund.

Stiftelseurkund är ett dokument där du ska skriva datum för stiftandet, vilka som ska sitta i styrelsen, det först föreslagna företagsnamnet, hur mycket som ska betalas för varje aktie och hur många aktier varje stiftare tecknar sig för och om det är aktuellt, att aktierna kan betalas med apportegendom. Apportegendom innebär att stiftare betalar med egendom istället för pengar.

 

Efter registrering: Efter företagsformen har registrerats så kan man börja tänka på att skapa en budget, anställa en revisor om nödvändigt. Du måste också tillämpa din marknadsplan och tänka på försäljning och marknadsföring. Sedan är det bara att hålla ambitionen uppe och jobba mot sina mål för att skapa ett så bra företag som möjligt.